Verktyg som kan användas för att komma åt och mäta färgkontrast

WCAG 2.0 1.4.3 Kontrast (Minimum) kräver den visuella presentationen av text och bilder för att få ett kontrastförhållande på minst 4: 5: 1, med undantag för stor text, tillfälliga text och logotype.

Fördelen hänvisas till denna framgångskriterier är att personer med nedsatt syn och färgseende brister har ofta svårt att läsa text som inte kontrast gentemot bakgrunden. Att ge kontrast mellan texten på din sida och bakgrundsbilder och färger som används i Lectora titel kommer att göra texten mer lättläst.

Du kan använda länkarna nedan för att hitta verktyg för att mäta färgkontrast. Dessa verktyg rekommenderas av W3C, och kan refereras här: http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-kontrast-contrast.html .

Support | Om Trivantis
© Copyright Trivantis 2019